Szanowni Klienci

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku poz. 937 § 13.  w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy koszt badania z zakresu psychologii transportu wynosi 150 zł.

Badaniom z zakresu psychologii transportu podlegają:

  •  Kierowcy i kandydaci na kierowców zawodowych
  •  Instruktorzy, egzaminatorzy oraz kandydaci do tych zawodów
  •  Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
  •  Kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy (kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, spowodowanie wypadku drogowego, popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym  )

Kierowcy pojazdów służbowych kat. B                                   80 zł

Operatorzy oraz osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej  80 zł