Wykonujemy badania operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

  • operatorów wózków widłowych i akumulatorowych, suwnic
  • operatorów sprzętu ciężkiego typu: koparki, ładowarki, dźwigi, żurawie wieżowe
  • operatorów maszyn drogowych i budowlanych
  • osoby pracujące na wysokości
  • osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (wykaz stanowisk: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Dz.U.1996.62.287)