• dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • skierowanie na badanie
  • okulary (jeśli badany ich używa)
  • dane do wystawienia rachunku (w przypadku gdy skierowanie wystawił pracodawca)